Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012 – 2015

"Được sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Bắc Kạn, ngày 10/8/2015 Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã của 09 xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện: Chợ Mới, Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn và Bạch Thông được Chính phủ Ai Len hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng"

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày: từ ngày 24/8 - 26/8/2015, có 21 học viên tham dự. Nội dung tập huấn rất thiết thực và quan trọng đối với cán bộ xã trong việc thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2015 như: Nghiệp vụ thanh toán vốn; Công tác quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và duy tu, bảo dưỡng công trình; hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư và thực hiện một số chính sách dân tộc. Trong quá trình tập huấn các học viên đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận các nội dung liên quan đến nội dung tập huấn, đặc biệt là những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương đều được báo cáo viên trao đổi, giải đáp, làm rõ.

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên đều nắm vững được cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư và trình tự, cách lập hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán vốn; quy trình quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và duy tu bảo dưỡng công trình; cách lập kế hoạch đầu tư công trình khi được giao làm chủ đầu tư từ đó nâng cao được năng lực quản lý của cán bộ cấp xã./

 In bài viết
Văn bản điều hành