Đồng Nai: Tổ chức tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II cho cán bộ cơ sở của tỉnh

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, Ban chỉ đạo CT 135 tỉnh Đồng Nai đã triển khai tổ chức tập huấn Chương trình 135 giai đọan II cho các đối tượng là Cán bộ công tác dân tộc, Cán bộ theo dõi CT 135 và Cán bộ tài chính huyện; Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch xã, Cán bộ phụ trách công tác dân tộc của xã; Bí thư Chi bộ ấp và Trưởng ấp của của tất cả các xã, ấp đặc biệt khó khăn được thụ hưởng CT 135 giai đọan II của tỉnh.

Ngay sau khi tham gia tập huấn Chương trình 135 (giai đoạn 2) do Uỷ ban dân tộc tổ chức tại thành phố Cần Thơ, tháng 10/2008. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, Ban chỉ đạo CT 135 tỉnh Đồng Nai đã triển khai tổ chức tập huấn Chương trình 135 giai đọan II cho các đối tượng là Cán bộ công tác dân tộc, Cán bộ theo dõi CT 135 và Cán bộ tài chính huyện; Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch xã, Cán bộ phụ trách công tác dân tộc của xã; Bí thư Chi bộ ấp và Trưởng ấp của của tất cả các xã, ấp đặc biệt khó khăn được thụ hưởng CT 135 giai đọan II của tỉnh.
Hội nghị tập huấn được phân chia thành 3 lớp, thuộc 3 cụm huyện. Có gần 359 đại biểu đã tham dự Hội nghị. Ông Điểu Bảo, Phó Ban thường trực, Ban chỉ đạo Chương trình 135 của tỉnh, thay mặt Lãnh đạo tỉnh tham dự, khai mạc và chủ trì Hội nghị tập huấn. Tỉnh đã mời Cán bộ của Ủy ban dân tộc, Cán bộ chuyên môn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Kho bạc Nhà nước tỉnh, làm Báo cáo viên Hội nghị tập huấn.
Nội dung chính là hướng dẫn các đại biểu tham dự Hội nghị nắm vững các nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008, mà tập trung chủ yếu vào 4 hợp phần: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; Dự án phát triển cơ sở hạ tầng; Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng và Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.
Tỉnh Đồng Nai có 06 xã, thuộc 04 huyện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công nhận là xã đặc biệt khó khăn, và có 70 ấp thuộc 41 xã của 8 huyện, thị xã khu vực II, được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách công nhận là ấp đặc biệt khó khăn, được đầu tư CT 135 giai đọan II.
Đồng Nai cũng là một trong số ít địa phương trên cả nước được tự cân đối, phân bổ, đầu tư nguồn vốn cho CT 135 với 100% kinh phí bằng ngân sách địa phương.
Chương trình 135 giai đọan I, tỉnh Đồng Nai có 16 xã đặc biệt khó khăn thuộc 7 huyện. Sau khi kết thúc giai đọan I, 100% các xã đã hòan thành mục tiêu ra khỏi chương trình.
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Lãnh đạo chủ trì Hội nghị khảng định: “…Qua tổng kết CT 135 giai đọan I trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chúng ta đã đạt được những thành tưu to lớn trên các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, tình đòan kết giữa các dân tộc được tăng cường. Chương trình 135 đã đi vào lòng dân, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…”.
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện CT 135 giai đọan I, với sự quyết tâm của Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, của các Sở, Ngành và phát huy vai trò của các tổ chức đòan thể trong tỉnh về quyết tâm thực hiện thắng lợi CT 135 giai đọan II trên địa bàn tỉnh. Chủ trì Hội nghị đề nghị các đại biểu về tham dự Hội nghị tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, Đảng viên, đang công tác, làm việc ở những địa phương đặc biệt khó khăn, ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, tập trung nghiên cứu, nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ CT 135 giai đọan II. Để trong thời gian tới, tổ chức triển khai thực hiện CT 135 ở địa phương mình đúng phạm vi, đối tượng, chính sách, đúng tiến độ và phát huy được hiệu quả cao từ chương trình. Nhất định tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện tốt chương trình, sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn, hòan thành xuất sắc các mục tiêu chương trình 135 giau đọan II đã đề ra trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân Châu

 In bài viết
Văn bản điều hành