Hòa Bình: Bồi dưỡng năng lực cho cán bộ xã và nâng cao sức khỏe cộng đồng

Ban Dân tộc-Tôn giáo tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng của 79 xã thuộc chương trình 135 trên toàn tỉnh.

Trong thời gian 17 ngày, học viên dự lớp tập huấn được truyền đạt, tìm hiểu và nghiên cứu thực tế 10 chuyên đề, gồm: Công tác Dân tộc & tôn giáo ở các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn II; Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo; Nội dung Chương trình 135 giai đoạn II; Quy trình triển khai thực hiện hợp phần cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II; Phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cầu kinh tế trên địa bàn các xã thuộc chương trình 135; Thông tin về thị trường và tiêu thụ sản phẩm; Công tác theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II; Lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; Công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo và phát triển KT-XH trên địa bàn các xã Chương trình 135.

Lớp tập huấn được tổ chức nằm trong khuôn khổ Chương trình 135 giai đọan 2006-2010, nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững và vận dụng có hiệu quả kiến thức vào quá trình tổ chức chương trình phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đức Phượng

(Nguồn: Báo Dân tộc và Phát triển)

 In bài viết
Văn bản điều hành