Nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng, gắn với công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Trong tháng 11/2019, Vụ Địa phương I - Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và UBND huyện Con Cuông, Vườn Quốc gia Pù Mát tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề: "Nâng cao hiểu biết về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, gắn công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)".

Trồng rừng giúp bà con dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương, cùng 70 đại biểu đại diện lãnh đạo các các xã, các già làng trưởng bản, Người có uy tín của các xã trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe các chuyên gia, báo cáo viên của UBDT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Con Cuông giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Lâm nghiệp; công tác bảo vệ và phát triển rừng, dựa trên sự tham gia của cộng đồng; công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Con Cuông trong những năm qua, định hướng và giải pháp trong thời gian tới...

Qua Hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn về Luật Lâm nghiệp mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, gắn chương trình giảm nghèo; ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS, thông qua các luật tục, các phong tục tập quán; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường nơi đồng bào sinh sống, giúp cho các cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương biết gắn các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với hoạt động bảo vệ rừng, góp phần cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đánh giá cao việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân và đề nghị, trong thời gian tới, UBDT tăng cường tổ chức các Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tới người dân vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật, cũng như chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS.

 In bài viết
Văn bản điều hành