Nghệ An: Tập huấn “Chính sách dân tộc năm 2015 ” cho cán bộ xã đặc biệt khó khăn, trưởng thôn, bản đặc biệt khó khăn năm 2015

Hôm nay, ngày 3/8/2015 tại Nhà khách Nghệ An, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng DTTS Nghệ An bắt đầu khai giảng lớp tập huấn “ Chính sách dân tộc năm 2015 ” cho các học viên là Chủ tịch ( hoặc phó chủ tịch ) các xã đặc biệt khóa khăn, xã khu vực I, II ; Trưởng ( hoặc phó ) các thôn, bản đặc biệt khó khăn đến từ 12 huyện bao gồm : Lớp 1 - Huyện Quế Phong ( ngày 3,4,5 tháng 8 năm 2015 ); Lớp 2 - Quỳ Châu ( ngày 4,5,6 tháng 8 ); Lớp 3 - Quỳ Hợp ( ngày 5,6,7 tháng 8 ); Lớp 4 – Huyện Kỳ Sơn ( ngày 10,11,12 tháng 8 ); Lớp 5 – Huyện Tương Dương ( ngày 11,12,13 tháng 8 ); Lớp 6 – Huyện Tân Kỳ ( ngày 12,13,14 tháng 8); Lớp 7 – Huyện Nghĩa Đàn ( ngày 17,18,19 tháng 8 ) ; Lớp 8 – Huyện Thanh Chương ( ngày 18,19,20 tháng 8 ); Lớp 9 – Huyện Con Cuông ( ngày 19,20,21 tháng 8 ); Lớp 10 – gồm 03 huyện Anh Sơn, Yên Thành, Quỳnh Lưu (ngày 20,21, 22 tháng 8).

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đến giữ buổi lễ khai mạc có đồng chí Lô Xuân Vinh – Phó Ban dân tộc; đồng chí Nguyễn Xuân Phượng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng DTTS cùng 102 học viên đến từ Huyện Quế Phong. Nhằm mục tiêu giúp các học viên nắm rõ chủ trương, chính sách dành cho đối tượng là người dân tộc thiểu số , trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được học 5 chuyên đề về : Chính sách dan tộc của Đảng và nhà nước đang được thực hiện ; Chính sách Y tế, bảo vệ sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ; Chính sách giáo dục đối với học sinh DTTS miền núi và Cơ chế thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2012 -2020, hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2016. Cũng trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận về những vấn đề đang vướng mắc ở cấp cơ sở đồng thời kiến nghị nguyện vọng của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước ./.

 

 In bài viết
Văn bản điều hành