Triển khai các dự án “Xây dựng mô hình giảm nghèo đa dạng sinh kế để nhân rộng mô hình trên địa bàn các xã, thôn thuộc Chương trình 135, tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Giang”

Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2017, tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đã tiến hành, khảo sát, chọn hộ và tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ dân tham gia mô hình trồng bưởi Diễn hữu cơ trong khuôn khổ chương trình “Xây dựng mô hình giảm nghèo đa dạng sinh kế để nhân rộng mô hình trên địa bàn các xã, thôn thuộc Chương trình 135: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ, tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Giang”. Dự án do TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc làm Chủ trì nhiệm vụ với 11 dự án được triển khai tại 3 xã Minh Thanh, Đông Thọ (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), xã Canh Nậu (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), với mục tiêu xây dựng thành công mô hình trồng bưởi hữu cơ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng dự án, góp phần giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, tại tỉnh Tuyên Quang có  6 các dự án:

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 7 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 7 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 6 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Dõn và thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 6 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Cò và thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 5 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 6 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 5 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Tân An, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tại tỉnh Bắc Giang có 05 dự án:

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 14 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Ao Tuần và thôn Trại Sông, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 10 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 11 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 7 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Còn Trang, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

+ Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ nhóm 9 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Còn Trang và thôn Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Các lớp tập huấn được thực hiện theo phương pháp khuyến nông, gắn lý thuyết với trình diễn thực tế. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo Phòng, ban của huyện: Trạm khuyến nông huyện, Phòng Dân tộc huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và đặc biệt là tất cả các hộ tham gia mô hình dự án. Giảng viên đứng lớp tập huấn là chuyên gia có kinh nghiệm trong lình vực trồng trọt.

Qua kết quả tập huấn cho thấy, tất cả các hộ dân sau khi tham gia lớp tập huấn đều nắm được những kiến thức cơ bản về quy trình kỹ thuật trồng bưởi, kinh nghiệm trong các khâu: đào đât, ủ phân, trồng, tỉa cành, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây….Đồng thời các hộ dân đã cam kết sẽ cùng nhau tham gia và chia sẻ với các hộ trong thôn về kết quả xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ.

Phát biểu kết thúc mỗi lớp tập huấn, TS Nguyễn Hồng Vĩ, Chủ nhiệm dự án nêu bật ý nghĩa và giá trị to lớn của chương trình giảm nghèo. Bên cạnh đó, dự án cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ về thông tin, kỹ thuật cho các hộ dân trong thời gian thực hiện dự án là 03 năm, từ đó các hộ dân sẽ nắm bắt và thực hiện  thành thạo quy trình kỹ thuật trồng bưởi hữu cơ và mong muốn tất cả các hộ dân tham gia mô hình cùng đồng lòng, chung sức để dự án đi đến thành công, đạt hiệu quả cao, giúp các hộ dân sẽ thoát nghèo bền vững.

 In bài viết
Văn bản điều hành