TỈNH ĐIỆN BIÊN: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
13. TỈNH ĐIỆN BIÊN 103
  HUYỆN TỦA CHÙA  
    Xã Mường Báng
    Xã Xá Nhè
    Xã Mường Đun
    Xã Tủa Thàng
    Xã Huổi Só
    Xã Sính Phình
    Xã Trung Thu
    Xã Lao Xả Phình
    Xã Tả Phìn
    Tả Sìn Thàng
    Xã Sín Chải
  HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG  
    Xã Na Son
    Xã Xa Dung
    Xã Phì Nhừ
    Xã Chiềng Sơ
    Xã Pu Nhi
    Xã Mường Luân
    Xã Luân Giói
    Xã Phình Giàng
    Xã Pú Hồng
    Xã Nong U
    Xã Keo Lôm
    Xã Háng Lìa
    Xã Tìa Dình
  HUYỆN ĐIỆN BIÊN  
    Xã Mường Pồn
    Xã Hua Thanh
    Xã Pa Thơm
    Xã Na Ư
    Xã Nà Nhạn
    Xã Nà Tấu
    Xã Mường Phăng
    Xã Pá Khoang
    Xã Núa Ngam
    Xã Hẹ Muông
    Xã Na Tông
    Xã Mường Nhà
    Xã Phu Luông
    Xã Mường Lói
    Xã Thanh Nưa
  HUYỆN TUẦN GIÁO  
    Xã Nà Sáy
    Xã Nà Tòng
    Xã Quài Cang
    Xã Chiềng Đông
    Xã Chiềng Sinh
    Xã Mường Khong
    Xã Mùn Chung
    Xã Pú Xi
    Xã Pú Nhung
    Xã Tỏa Tình
    Xã Tênh Phông
    Xã Mường Mùn
    Xã Quài Nưa
    Xã Phình Sáng
    Xã Quài Tở
    Xã Mường Thín
    Xã Ta Ma
    Xã Rạng Đông
  HUYỆN MƯỜNG ẢNG  
    Xã Búng Lao
    Xã Ẳng Tở 
    Xã Ẳng Cang
    Xã Ẳng Nưa
    Xã Ngối Cáy
    Xã Mường Đăng
    Xã Mường Lạn
    Xã Nặm Lịch
    Xã Xuân Lao
  HUYỆN NẬM PỒ  
    Xã Nà Hỳ
    Xã Nà Bủng
    Xã Na Cô Sa
    Xã Pa Tần
    Xã Nậm Chua
    Xã Chà Tở
    Xã Si Pa Phìn
    Xã Nậm Khăn
    Xã Nậm Nhừ
    Xã Vàng Đán
    Xã Chà Nưa
    Xã Nậm Tin
    Xã Phìn Hồ
    Xã Nà Khoa
    Xã Chà Cang
  HUYỆN MƯỜNG CHÀ  
    Xã Nậm Nèn
    Xã Sá Tổng
    Xã Sa Lông
    Xã Huổi Lèng
    Xã Pa Ham
    Xã Na Sang
    Xã Mường Mươn
    Xã Mường Tùng
    Xã Hừa Ngài
    Xã Ma Thì Hồ
    Xã Huổi Mí
  HUYỆN MƯỜNG NHÉ  
    Xã Sín Thầu
    Xã Sen Thượng
    Xã Chung Chải
    Xã Leng Su Sìn
    Xã Pá Mỳ
    Xã Nậm Vì
    Xã Nậm Kè
    Xã Mường Toong
    Xã Quảng Lâm
    Xã Huổi Lếch
    Xã Mường Nhé
 In bài viết
Văn bản điều hành