TỈNH HÀ GIANG: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
3. TỈNH HÀ GIANG 136
  HUYỆN ĐỒNG VĂN  
    Xã Sủng Trái
    Xã Tả Lủng
    Xã Vần Chải
    Xã Tả Phìn
    Xã Lũng Thầu
    Xã Lũng Cú
    Xã Thài Phìn Tủng
    Xã Sính Lủng
    Xã Lũng Phìn
    Xã Phố Cáo
    Xã Sảng Tủng
    Xã Hố Quáng Phìn
    Xã Lũng Táo
    Xã Sà Phìn
    Xã Phố Là
    Xã Ma Lé
    Xã Sủng Là
  HUYỆN MÈO VẠC  
    Xã Niêm Tòng
    Xã Thượng Phùng
    Xã Khâu Vai
    Xã Cán Chu Phìn
    Xã Pải Lủng 
    Xã Lũng Pù
    Xã Lũng Chinh
    Xã Xín Cái
    Xã Giàng Chu Phìn
    Xã Sủng Trà
    Xã Sơn Vĩ
    Xã Tả Lủng
    Xã Tát Ngà
    Xã Pả Vi
    Xã Sủng Máng 
    Xã Niêm Sơn
    Xã Nậm Ban
  HUYỆN YÊN MINH  
    Xã Sủng Cháng
    Xã Đường Thượng
    Xã Lũng Hồ
    Xã Thắng Mố
    Xã Sủng Thài
    Xã Ngam La
    Xã Lao Và Chải
    Xã Du Già
    Xã Mậu Long
    Xã Du Tiến
    Xã Ngọc Long
    Xã Hữu Vinh
    Xã Đông Minh
    Xã Na Khê
    Xã Phú Lũng
    Xã Bạch Đích
  HUYỆN QUẢN BẠ  
    Xã Bát Đại Sơn
    Xã Tả Ván
    Xã Nghĩa Thuận
    Xã Lùng Tám
    Xã Cán Tỷ
    Xã Thái An
    Xã Thanh Vân
    Xã Tùng Vài
    Xã Cao Mã Pờ
    Xã Quản Bạ
    Xã Quyết Tiến
    Xã Đông Hà
  HUYỆN XÍN MẦN  
    Xã Pà Vầy Sủ
    Xã Nàn Sỉn
    Xã Bản Ngò
    Xã Thèn Phàng
    Xã Nàn Ma
    Xã Thu Tà
    Xã Chế Là
    Xã Chí Cà
    Xã Nấm Dẩn
    Xã Tả Nhìu
    Xã Bản Díu
    Xã Trung Thịnh
    Xã Ngán Chiên
    Xã Quảng Nguyên
    Xã Xín Mần
    Xã Cốc Rế
  HUYỆN HOÀNG SU PHÌ  
    Xã Bản Phùng
    Xã Ngàm Đăng Vài
    Xã Đản Ván
    Xã Thèn Chu Phìn
    Xã Túng Sán
    Xã Tụ Nhân
    Xã Bản Nhùng
    Xã Sán Sả Hồ
    Xã Tả Sử Choóng
    Xã Pờ Ly Ngài
    Xã Nàng Đôn
    Xã Chiến Phố
    Xã Bản Máy
    Xã Nậm Khoà
    Xã Pố Lồ
    Xã Bản Péo
    Xã Bản Luốc
    Xã Tân Tiến
    Xã Thàng Tín
    Xã Nam Sơn
    Xã Nậm Dịch
    Xã Hồ Thầu
    Xã Nậm Ty
  HUYỆN BẮC QUANG  
    Xã Đồng Tiến
    Xã Thượng Bình
    Xã Tân Lập
  HUYỆN QUANG BÌNH  
    Xã Nà Khương
    Xã Bản Rịa
    Xã Tân Nam
    Xã Tiên Nguyên
    Xã Hương Sơn
    Xã Xuân Minh
    Xã Yên Thành
    Xã Tân Bắc
  HUYỆN VỊ XUYÊN  
    Xã Thượng Sơn
    Xã Thuận Hoà
    Xã Cao Bồ
    Xã Ngọc Minh
    Xã Quảng Ngần
    Xã Ngọc Linh
    Xã Bạch Ngọc
    Xã Lao Chải
    Xã Minh Tân
    Xã Phương Tiến
    Xã Kim Linh
    Xã Thanh Thuỷ
    Xã Kim Thạch
    Xã Thanh Đức
    Xã Xín Chải
  HUYỆN BẮC MÊ  
    Xã Phiêng Luông
    Xã Thượng Tân
    Xã Giáp Trung
    Xã Minh Sơn
    Xã Đường Hồng
    Xã Yên Phong
    Xã Yên Cường
    Xã Đường Âm
    Xã Lạc Nông
 In bài viết
Văn bản điều hành