TỈNH HÒA BÌNH: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
16. TỈNH HÒA BÌNH 99
  HUYỆN ĐÀ BẮC  
    Xã Đồng Nghê
    Xã Suối Nánh
    Xã Mường Tuổng
    Xã Đồng Chum
    Xã Mường Chiềng
    Xã Giáp Đắt
    Xã Tân pheo
    Xã Tân Minh
    Xã Đoàn Kết
    Xã Trung Thành
    Xã Đồng Ruộng
    Xã Tiền Phong
    Xã Vầy Nưa
    Xã Cao Sơn
    Xã Toàn Sơn
    Xã Tu Lý
    Xã Hào Lý
  HUYỆN MAI CHÂU  
    Xã Cun Pheo
    Xã Nà Mèo
    Xã Tân Mai
    Xã Tân Dân
    Xã Tân Sơn
    Xã Hang Kia
    Xã Ba Khan
    Xã Noong Luông
    Xã Pù Bin
  HUYỆN CAO PHONG  
    Xã Yên Lập
    Xã Yên Thượng
    Xã Xuân Phong
    Xã Thung Nai
  HUYỆN LẠC SƠN  
    Xã Miền Đồi
    Xã Quý Hòa
    Xã Tuân Đạo
    Xã Văn Nghĩa
    Xã Mỹ Thành
    Xã Văn Sơn
    Xã Phú Lương
    Xã Phúc Tuy
    Xã Chí Thiện
    Xã Chí Đạo
    Xã Định Cư
    Xã Bình Hẻm
    Xã Tự Do
    Xã Ngọc Sơn
    Xã Ngọc Lâu
    Xã Bình Chân
    Xã Bình Cảng
    Xã Yên Phú
    Xã Tân Lập
  HUYỆN TÂN LẠC  
    Xã Ngọc Mỹ
    Xã Trung Hòa
    Xã Ngòi Hoa
    Xã Phú Vinh
    Xã Phú Cường
    Xã Quyết Chiến
    Xã Lũng Vân
    Xã Nam Sơn
    Xã Bắc Sơn
    Xã Ngổ Luông
    Xã Quy Mỹ
    Xã Do Nhân
    Xã Lỗ Sơn
    Xã Gia Mô
  HUYỆN KIM BÔI  
    Xã Tú Sơn
    Xã Vĩnh Tiến
    Xã Đú Sáng
    Xã Bình Sơn
    Xã Hùng Tiến 
    Xã Nật Sơn 
    Xã Sơn Thủy
    Xã Đông Bắc
    Xã Hợp Đồng
    Xã Thượng Tiến
    Xã Thượng Bì
    Xã Kim Tiến 
    Xã Cuối Hạ
    Xã Nuông Dăm
    Xã Lập Chiệng
    Xã Kim Sơn
    Xã Kim Bôi
    Xã Hợp Kim
    Xã Mị Hòa
    Xã Sào Báy
  HUYỆN KỲ SƠN  
    Xã Độc Lập
  HUYỆN LƯƠNG SƠN  
    Xã Cao Dương
    Xã Long Sơn
    Xã Hợp Thanh
    Xã Tân Thành
    Xã Hợp Châu
  HUYỆN YÊN THỦY  
    Xã Hữu Lợi
    Xã Lạc Hưng
    Xã Bảo Hiệu
    Xã Lạc Sỹ
    Xã Lạc Lương
    Xã Đa Phúc
  HUYỆN LẠC THỦY  
    Xã Lạc Long
    Xã Liên Hoà
    Xã Phú Thành
    Xã Hưng Thi
 In bài viết
Văn bản điều hành