TỈNH LÀO CAI: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
7. TỈNH LÀO CAI 104
   HUYỆN SA PA  
    Xã Lao Chải 
    Xã Bản Hồ 
    Xã Tả Van 
    Xã Trung Chải 
    Xã Sa Pả 
    Xã Suối Thầu 
    Xã Tả Phìn 
    Xã Bản Phùng 
    Xã Hầu Thào 
    Xã Sử Pán 
    Xã Bản Khoang 
    Xã Thanh Kim 
    Xã Tả Giàng Phìn 
    Xã Thanh Phú 
    Xã San Xả Hồ 
    Xã Nậm Sài 
   HUYỆN SI MA CAI  
    Xã Mản Thẩn
    Xã Lử Thẩn 
    Xa Lùng Sui
    Xa Cán Cấu
    Xã Quan Thần Sán
    Xã Cán Hồ
    Xã Nàn Sán 
    Xã Bản Mế
    Xã Sín Chéng 
    Xã Thào Chư Phìn
    Xa Nàn Sín
    Xã Sán Chải
    Xã Si Ma Cai 
   HUYỆN VĂN BÀN  
    Xã Nậm Mả
    Xã Nậm Dạng
    Xã Sơn Thủy
    Xã Chiềng Ken
    Xã Nậm Tha
    Xã Làng Giàng
    Xã Dương Quỳ
    Xã Nậm Chày
    Xã Thẳm Dương
    Xã Nậm Xây
    Xã Minh Lương
    Xã Nậm Xé
   HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG  
    Xã Tung Chung Phố
    Xã Thanh Bình
    Xã Nấm Lư
    Xã Lùng Khấu Nhin
    Xã Cao Sơn
    Xã La Pan Tẩn
    Xã Tả Thàng
    Xã Nậm Chảy
    Xã Tả Ngài Chồ
    Xã Pha Long
    Xã Dìn Chin
    Xã Tả Gia Khâu
   HUYỆN BẮC HÀ  
    Xã Tả Củ Tỷ
    Xã Bản Già
    Xã Lùng Cải
    Xã Tả Van Chư
    Xã Lùng Phình
    Xã Lầu Thí Ngài
    Xã Thải Giàng Phố
    Xã Bản Phố
    Xã Hoàng Thu Phố
    Xã Nậm Mòn
    Xã Cốc Ly
    Xã Nậm Khánh
    Xã Bản Liền
    Xã Nậm Đét
    Xã Cốc Lầu
    Xã Nậm Lúc
    Xã Bản Cái
   HUYỆN BẢO THẮNG  
    Xã Bản Cầm
    Xã Thái Niên
    Xã Phong Niên
    Xã Trì Quang
    Xã Bản Phiệt
   HUYỆN BÁT XÁT  
    Xã Cốc Mỳ
    Xã Tòng Sành
    Xã Phìn Ngan
    Xã Trịnh Tường
    Xã Nậm Chạc
    Xã A Mú Sung
    Xã A Lù
    Xã Ngải Thầu
    Xã Y Tý
    Xã Dền Sáng
    Xã Sàng Ma Sáo
    Xã Nậm Pung
    Xã Trung Lèng Hồ
    Xã Mường Hum
    Xã Dền Thàng
    Xã Pa Cheo
    Xã Bản Xèo
   HUYỆN BẢO YÊN  
    Xã Thượng Hà 
    Xã Long Khánh 
    Xã Long Phúc
    Xã Vĩnh Yên
    Xã Tân Tiến
    Xã Xuân Hòa
    Xã Điện Quan
    Xã Bảo Hà
    Xã Cam Cọn
    Xã Minh Tân
    Xã Xuân Thượng
    Xã Kim Sơn 
 In bài viết
Văn bản điều hành