THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI PHẦN MỀM BÁO CÁO SỐ LIỆU

* Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu tại đây

* Tải phần mềm báo cáo số liệu cấp xã tại đây

Phần mềm khai thác, sử dụng diễn đàn xem tại đây

  - Hỗ trợ nghiệp vụ công tác báo cáo tổng hợp số liệu: Đ/c Trần Văn Vinh, Chuyên viên chính thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc; Số điện thoại: 043.734.9440

- Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm báo cáo tổng hợp số liệu: Đ/c 
Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Ứng dụng và Cơ sở Dữ liệu, Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc; Số điện thoại: 080.44695

 In bài viết
Văn bản điều hành