Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020 của 18 tỉnh tham gia Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020 của 18 tỉnh tham gia Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới​.

 1. Bình Định
 2. Kon Tum
 3. Lào Cai
 4. Quảng Trị
 5. Trà Vinh
 6. Điện Biên
 7. Lai Châu
 8. Hà Giang
 9. Quảng Ngãi
 10. Thừa Thiên Huế
 11. Bắc Kạn
 12. Sóc Trăng
 13. Quảng Bình
 In bài viết
Văn bản điều hành