Hỏi đáp chính sách

Có nên duy trì chính sách cho không, cấp không với dân tộc thiểu số?

Chính sách cho không, cấp không dành cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay mang tính áp đặt, đồng bào bị xem là những người được thụ hưởng.... Xem thêm

Sẽ báo cáo Quốc hội cho phép tiếp tục triển khai Chương trình 135

Trong 5 năm tới 2016 - 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục báo cáo Quốc hội cho phép triển khai thực hiện Chương trình 135 trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.... Xem thêm

Sẽ có hướng dẫn về địa bàn các xã đặc biệt khó khăn

Việc xác định các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi hiện chưa được quy định rõ ràng dẫn đến cách hiểu, vận dụng khác nhau về đối tượng và địa bàn thụ hưởng chính sách.... Xem thêm

Xác định vùng ĐBKK sau khi điều chỉnh địa giới hành chính

Ông Phạm Công Lâm (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc xác định vùng đặc biệt khó khăn hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP sau khi ... Xem thêm

Tiêu chí xác định hoàn thành Chương trình 135

Độc giả Mai Văn Thịnh (xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) hỏi: Địa phương tôi thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn được Chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất, đến nay đời sống người ... Xem thêm

Giải đáp chế độ chính sách đối với vùng có điều kiện kinh tế đặt biệt khó khăn của huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Phúc đáp Công văn số 01/THĐL ngày 20/1/2015 của Trường Tiểu học xã Đăk Long, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum về chế độ chính sách đối với vùng có điều kiện kinh tế đặt biệt khó khăn, Ủy ban ... Xem thêm

Chế độ chính sách đối với cán bộ công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Phúc đáp văn bản số 38/BDT-CSDT ngày 02/02/2015 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức… công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII(tỉnh Bắc Giang)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp thứ bảy, ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (TPHN)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nội kỳ họp thứ bảy, Quốc ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (Thành phố Hà Nội)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nội kỳ họp thứ bảy, Quốc ... Xem thêm

Văn bản điều hành