Tin giảm nghèo

Lao động di cư và bài toán giảm nghèo đa chiều

Lao động (LĐ) DTTS di cư đến các khu công nghiệp (KCN) tìm việc làm đang có xu hướng gia tăng. Việc dịch chuyển này trước mắt tạo sinh kế; nhưng để tạo thu nhập ổn định, góp phần giảm ... Xem thêm

Chương trình 135 giúp xã nghèo khởi sắc

Từ nguồn vốn Chương trình 135, xã Yang Reh, huyện Krông Bông (Đăk Lăk) đã đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất, những công trình này không chỉ góp phần làm thay ... Xem thêm

Màu xanh no ấm trên vùng cao Nho Quan

Có dịp đến thăm những xã vùng cao của huyện Nho Quan (Ninh Bình) như Cúc Phương, Phú Long, Thạch Bình… mới thấy được những bước chuyển mình mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm ... Xem thêm

Đưa chính sách dân tộc đến từng thôn bản

Với hơn 96% dân cư là đồng bào DTTS, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) luôn quan tâm, sát sao, để triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc đến từng thôn bản, góp phần nâng cao đời sống vật ... Xem thêm

Quảng Ngãi: Hiệu quả từ những mô hình giảm nghèo

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều mô hình kinh tế dành cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, ưu tiên hộ nghèo là đồng bào DTTS ... Xem thêm

Chương trình 30a ở Bình Định: “Đòn bẩy” cho các huyện nghèo phát triển

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ là “đòn bẩy” của các huyện nghèo. Ðây là nhận xét của Ðoàn giám sát Ban Dân tộc HÐND tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh ... Xem thêm

Giảm nghèo bền vững - Nhìn lại một chặng đường: Bất cập trong rà soát hộ nghèo

Sau 5 năm (2016 - 2020) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kết quả giảm nghèo của nước ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo vẫn ... Xem thêm

Giảm nghèo bền vững - Nhìn lại một chặng đường: Không dễ xác định thu nhập

Thu nhập là một tiêu chí “cứng” để xác định hộ nghèo, từ đó các chính sách giảm nghèo được triển khai nhằm hướng đến mục tiêu cải thiện mức sống cho người dân. Nhưng để xác định được thu ... Xem thêm

Nghệ An: Hiệu quả từ hỗ trợ các giống cây trồng, vật nuôi địa phương

Thực hiện hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế từ nguồn vốn Chương trình 135, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho các cơ quan chức năng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người ... Xem thêm

Giảm nghèo bền vững - Nhìn lại một chặng đường: Hạn chế trong đánh giá chỉ số việc làm

Việc làm là yếu tố “đầu vào” quan trọng nhất để đánh giá thu nhập, từ đó xác định chính xác hộ nghèo hay không nghèo. Nhưng hiện nay chỉ số “việc làm” trong rà soát hộ nghèo vẫn còn ... Xem thêm

Văn bản điều hành