Đào tạo nâng cao năng lực

Ban dân tộc tỉnh Quảng Bình tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II

Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (135/II) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và đào tạo cộng đồng, từ ngày 01/6 - 05/6/2010, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn cho ... Xem thêm

CLB trợ giúp pháp lý - Mô hình hiệu quả

Thực hiện trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và chương trình 135 giai đoạn II, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Sơn La đã tổ chức hướng dẫn sinh hoạt cho ... Xem thêm

Văn Chấn đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Trong giai đoạn 2005- 2010, ngành giáo dục - đào tạo huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt toàn ... Xem thêm

Quang Minh cần lắm một trường mầm non cho học sinh dân tộc thiểu số

Xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là xã mới được thành lập gần 2 năm nay. Trước kia Quang Minh là một phần diện tích thuộc xã Tân Quang. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu ... Xem thêm

Cao Bằng: Lồng ghép vốn chương trình 135 giai đoạn 2 với một số nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh

Thực hiện việc lồng ghép vốn các Chương trình, dự án, chính sách về mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn II, từ ngày 4/5/2010 đến 28/5/2010, Ban Dân tộc tỉnh, Ban hỗ ... Xem thêm

Cao Bằng: Lồng ghép vốn chương trình 135 giai đoạn 2 với một số nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh

Thực hiện việc lồng ghép vốn các Chương trình, dự án, chính sách về mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn II, từ ngày 4/5/2010 đến 28/5/2010, Ban Dân tộc tỉnh, Ban hỗ trợ dự ... Xem thêm

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu mở lớp "Tập huấn kiến thức nâng cao năng lực làm chủ đầu tư" cho cán bộ các xã đặc biệt khó khăn của 3 huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường

Trong 5 ngày (24 – 28/5/2010), tại thị xã Lai Châu, Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu đã mở lớp "Tập huấn kiến thức nâng cao năng lực làm chủ đầu tư" cho gần 30 cán bộ là Chủ tịch ... Xem thêm

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng các xóm, xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010, ... Xem thêm

Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học đối với lao động nữ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số…

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015" (số 295/QĐ-TTg, ngày 26/2/2010). Theo đó, lao động nữ sẽ được hỗ trợ chi phí học ... Xem thêm

Lào Cai: Sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 đào tạo nghề cho hàng ngàn lao động nông thôn

Từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ, Lào Cai đã tiến hành đẩy mạnh công tác phát triển đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn. Nhờ đó, ... Xem thêm

Văn bản điều hành