Đào tạo nâng cao năng lực

Một Đảng bộ mạnh trong vùng dân tộc Khmer

Bàn Thạch là một xã nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II của huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Đây là một xã có đông đồng bào Khmer sinh sống nên công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng ... Xem thêm

Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

Ngày 19/7/2007, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT về Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 ... Xem thêm

Dự án đào tạo cán bộ cơ sở, cộng đồng: Số lượng chưa song hành với chất lượng

Thực hiện Dự án Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, thôn bản thuộc Chương trình (CT)135 giai đoạn II, trong 3 năm (từ 2006 – 2008), tỉnh Quảng Nam được Trung ương phân bổ ... Xem thêm

Hòa Bình: Bồi dưỡng năng lực cho cán bộ xã và nâng cao sức khỏe cộng đồng

Ban Dân tộc-Tôn giáo tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng của ... Xem thêm

Tỉnh Hậu Giang: Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở

Ngày 05/11/2008, tỉnh Hậu Giang đã triển khai tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng về nội dung chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và Chương trình 135 (giai đọan II) cho các đối tượng là Cán bộ ... Xem thêm

Đồng Nai: Tổ chức tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II cho cán bộ cơ sở của tỉnh

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, Ban chỉ đạo CT 135 tỉnh Đồng Nai đã triển khai tổ chức tập huấn Chương trình 135 giai đọan II cho các đối tượng là Cán bộ công tác ... Xem thêm

Nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng thuộc Chương trình 135

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đang thực hiện chương trình nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng dân tộc thiểu số, miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2008 - ... Xem thêm

Chương trình 135 giai đoạn II ở Quảng Nam: Nâng cao năng lực cán bộ nhiệm vụ hàng đầu...

Sau 7 năm thực hiện chương trình 135 (CT) giai đoạn I, Quảng Nam đã rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm quí báu để áp dụng vào quá trình thực hiện CT 135 giai đoạn II (2006-2010). ... Xem thêm

Văn bản điều hành