Đào tạo nâng cao năng lực

Chương trình 135 giai đoạn II động lực để Bát Xát phát triển

Năm năm qua (2006-2010), với phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, đầu tư trọng điểm cho phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời chủ động lồng ghép với các chương trình dự án ... Xem thêm

Vì tương lai con em dân tộc thiểu số

Hơn 60 tỷ đồng là số tiền được đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau. Đây là ngôi trường phổ thông có diện ... Xem thêm

Nâng cao năng lực cấp xã trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135

Chương trình 135 giai đoạn II sẽ kết thúc trong năm 2010 để tiến hành giai đoạn đầu tư tiếp theo. Mục tiêu UBND tỉnh Yên Bái đề ra là 100% số xã tham gia chương trình thực hiện vai ... Xem thêm

Quế Phong: Hội thảo về hỗ trợ kỹ thuật quản lý Chương trình 135 giai đoạn II

Để thực hiện tốt chương trình dự án 135 giai đoạn 2, Ban Dân tộc miền núi Nghệ An đã tổ chức tập huấn và trực tiếp hướng dẫn lập kế hoạch có sự tham gia của người dân. Tổ ... Xem thêm

Bà con nghèo thì ráng giúp

Vượt khó vươn lên thoát nghèo từ 6 công đất bị nước mặn xâm nhập, rồi lại tự đứng ra thành lập HTX Nông nghiệp và Xây dựng, tạo việc làm cho người nghèo. Mỗi công trình xây dựng tính ... Xem thêm

Ea Súp: Hộ nghèo được vay 61 tỷ đồng

Để góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ea Súp (Đăk Lăk) đã giải quyết cho vay với số vốn gần 90 tỷ đồng, trong ... Xem thêm

Hộ nghèo sản xuất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 90-100% phí bảo hiểm

Những hộ nghèo sản xuất nông nghiệp khi tham gia chương trình thí điểm bảo hiểm sẽ được hỗ trợ 90 – 100% phí bảo hiểm. Những hộ cá nhân, nông dân không thuộc diện nghèo được hỗ trợ 60 ... Xem thêm

Chương trình 135 ở Tam Đường (Lai Châu): Từng bước giúp đồng bào xây dựng đời sống mới

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua Chương trình 135 giai đoạn II, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã tập trung huy động sức dân, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, lồng ... Xem thêm

Tôi là “cán bộ xóa đói giảm nghèo”

Họ là những người trực tiếp theo dõi, giúp đỡ các hộ nghèo và làm công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các giải pháp giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Chức danh của ... Xem thêm

Nan giải chuyện năng lực cán bộ

Giảm nghèo cho bà con các dân tộc ở miền núi là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt, thể hiện qua nhiều chính sách đãi ngộ của trung ương và địa phương. Miền núi đã giảm ... Xem thêm

Văn bản điều hành