Trà Vinh tập trung nhiều nguồn lực giảm nghèo

Từ nguồn vốn Trung ương phân bổ để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn. Tỉnh dành hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp hộ nghèo tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống.

Tổ hợp tác trồng bưởi da xanh ấp Ô Chích A (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được công nhận sản xuất đạt chuẩn VietGAP, bình quân 1 ha bưởi da xanh cho lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, đa dạng nguồn vốn tín dụng, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chương trình, dự án phát triển sản xuất. Tỉnh hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, sử dụng nước sạch, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập… tạo điều kiện để con em hộ nghèo được đến trường, tránh bỏ học giữa chừng…

Năm 2020, tỉnh dành hơn 2,3 tỉ đồng hỗ trợ 563 hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội đảm bảo có mức thu nhập hàng tháng cao hơn chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn với mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng.

Ông Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnhTrà Vinh cho biết, năm 2019, từ nguồn vốn Trung ương phân bổ, tỉnh đã giải ngân hơn 106 tỉ đồng hỗ trợ huyện nghèo, các địa phương đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu… xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo… Tỉnh đã cấp phát gần 480.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển… với tổng kinh phí gần 380 tỉ đồng.

Tỉnh Trà Vinh  hiện còn 1 huyện nghèo loại II, 23 xã khu vực III, 10 ấp đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số thuộc diện đầu tư của Chương trình 135; 4 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, 6 xã đảo và 5 xã an toàn khu. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 9.214 hộ nghèo, chiếm 3,2% so với tổng số hộ toàn tỉnh, trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 5.394 hộ, chiếm 6% số hộ dân cư dân tộc Khmer. Năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 1,5% số hộ nghèo, riêng hộ dân tộc Khmer nghèo giảm từ 2-3%.

 

(dantocmiennui.vn)

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành