Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sáng 26/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 về dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Điều phối Chương trình 135 chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Y Thông.

Quang cảnh phiên họp

 

Theo Dự thảo Báo cáo khả thi triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 4 về “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi”, sẽ hướng đến mục tiêu đến năm 2025 tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), các thôn bản ĐBKK; đầu tư đường đến trung tâm xã; đầu tư trường học, trạm y tế xây dựng kiên cố… để đến năm 2030 sẽ cơ bản hoàn thành việc đầu tư vào các cơ sở hạ tầng trên.

Sau khi lắng nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến thảo luận từng nội dung cụ thể của Tiểu dự án về mục tiêu, nội dung hỗ trợ, cơ chế thực hiện, phân công thực hiện..., Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo khả thi triển khai thực hiện Tiểu dự án.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Tiểu dự án được xây dựng trên cơ sở Tổng kết Chương trình 135 sau khi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử. Để từ đó phát huy tối đa những hiệu quả, đánh giá và đưa ra giải pháp cho những tồn tại. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu rà soát lại giữa Dự án 4 và Dự án 9 để tránh trùng lặp. Nếu địa phương đang triển khai nhiều chính sách thì triển khai chính sách có mức đầu tư cao nhất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các vụ, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát lại tất cả các nội dung để hoàn thiện Báo cáo, đảm bảo chất lượng tốt nhất. 

 

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành