Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Ngày 25/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Tham dự cuộc họp các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập là lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị thuộc UBDT và các bộ, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp

 

Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg triển khai thực hiện Quyết định số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương liên quan xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Trong đó đề xuất phương án, căn cứ xây dựng tiêu chí dựa vào kết quả thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua và kết quả Điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019 do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện và công bố. Đối tượng và phạm vi thực hiện là các DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù cư trú ở các thôn đặc biệt khó khăn, các xã khu vực III theo tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định với một số tiêu chí cụ thể xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, như: tỷ lệ hộ nghèo; dân số; tỷ lệ người DTTS tốt nghiệp đại học, cao đẳng; tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, không biết viết tiếng phổ thông...

Tại cuộc họp, thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đại diện các bộ, ngành đánh giá cao sự phối hợp của Ủy ban Dân tộc trong công tác chuẩn bị xây dựng dư thảo. Để đóng góp, hoàn thiện các tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, các đại biểu cho rằng, cần thống nhất một số thuật ngữ, đối tượng, địa bàn; bổ sung thêm một số tiêu chí về nhà ở, việc làm, chất lượng dân số, đào tạo nghề; áp dụng tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều cho giai đoạn mới...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh, Trưởng Ban Soạn thảo đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu và cho biết UBDT sẽ tiếp thu, điều chỉnh để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo đúng quy định; lập bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Khẳng định tầm quan trọng, tính cấp bách của nhiệm vụ xây dựng và ban hành tiêu chí là cơ sở để xác định đối tượng thụ hưởng thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trong giai đoạn tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các đồng chí thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đề cao vai trò trách nhiệm, tích cực phối hợp với UBDT để hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành