Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sáng ngày 01/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị và Tổ tư vấn xây dựng Báo cáo.

Quang cảnh phiên họp

 

Triển khai nhiệm vụ được phân công, ông Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc đã báo cáo tiến độ, một số kết quả đạt được trong triển khai xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG thời gian qua; đồng thời, qua công tác rà soát, đề xuất những nội dung điều chỉnh so với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Chương trình MTQG của từng dự án, tiểu dự án và các kiến nghị cụ thể để triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Tại phiên họp, Tổ tư vấn xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và lãnh đạo các vụ, đơn vị đã trao đổi, thảo luận để thống nhất trong việc cung cấp thông tin, số liệu để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổng hợp. Ngoài ra, cùng làm rõ các yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ cần triển khai để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi. Xem xét các nội dung để phối hợp với các tổ chức phi chính phủ triển khai đánh giá, nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về tài chính, tổ chức thực hiện của Chương trình MTQG...

Phát biểu buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những cố gắng của Vụ Chính sách dân tộc, Tổ tư vấn, các vụ đơn vị trong công tác xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG. Thống nhất với một số nội dung đề xuất điều chỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã cho ý kiến cụ thể vào những kiến nghị, đề xuất và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với tinh thần ưu tiên cho nhóm đối tượng hộ gia đình DTTS đặc biệt khó khăn, giảm định mức để các đối tượng thụ hưởng được nhận chính sách như nhau, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu rà soát các chỉ tiêu, số liệu; thống nhất trong việc trình bày các biểu mẫu để xây dựng bảng biểu tổng hợp; đề nghị các vụ, đơn vị với tinh thần cao nhất triển khai các nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo kế hoạch.

 

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành