Định hướng nghiên cứu Chương trình KH&CN cấp quốc gia phục vụ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi

Chiều ngày 08/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì Hội thảo Định hướng nghiên cứu Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có GS.TS Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; các đồng chí nguyên là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Phan Văn Hùng, Hoàng Xuân Lương; cùng đại diện Bộ KH&CN, các nhà khoa học và Lãnh đạo một số vụ, đơn vị của UBDT.

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được của giai đoạn I, mục tiêu của Chương trình KH&CN cấp quốc gia phục vụ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm nghiên cứu, cung cấp luận cứ, giải pháp khoa học, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN trên nền tảng văn hóa, tri thức cộng đồng phục vụ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; góp phần thực hiện thành công Kết luận số 65-KL/TƯ; Nghị quyết số 88/2019/QH14; Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo dự thảo, định hướng nội dung của Chương trình KH&CN sẽ tập trung vào một số nội dung như: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra cần giải quyết trong phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; Cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học để phục vụ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện áp dụng cho Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; Đánh giá kết quả, hiệu quả tác động gắn với công tác theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG; Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải pháp KH&CN dựa trên nền tảng văn hóa, tri thức truyền thống của đồng bào DTTS; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng KH&CN cho tổ chức, cá nhân.

Đánh giá cao các kết quả đạt được của Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030 (CTDT/16-20), các nhà khoa học tham dự Hội thảo thống nhất vẫn còn một số khoảng trống về lý luận, nghiên cứu cơ bản; sự đồng hành của KH&CN vẫn là một trong những giải pháp tạo đột phá. Một số ý kiến đề nghị cần tăng cường xây dựng các mô hình ứng dụng để đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; đổi mới cơ chế quản lý tài chính, quản lý khoa học; tập trung nghiên cứu vào một số chính sách quan trọng; tăng cường nghiên cứu để đổi mới, triển khai hiệu quả Chương trình MTQG...

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến của các nhà khoa học. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá giai đoạn I của CTDT/16-20, các ý kiến trao đổi đều thống nhất sự cần thiết phải tiếp tục triển khai Chương trình giai đoạn II. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Vụ Tổng hợp tổ chức các buổi tọa đàm để làm rõ về lý luận, tổng quan nghiên cứu để triển khai Chương trình giai đoạn II. Với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tạo đột phá, cần làm rõ luận cứ, quan điểm trong xây dựng, triển khai chính sách và tăng hàm lượng nghiên cứu mô hình, giải pháp ứng dụng; bám sát và tạo nền tảng khoa học vững chắc, đóng góp hiệu quả cho xây dựng và triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành