Tiếp tục xây dựng Báo cáo khả thi triển khai thực hiện các Tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia

Ngày 25/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về việc xây dựng Báo cáo khả thi triển khai thực hiện một số Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Vụ Hợp tác quốc tế phụ trách. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm : Lê Sơn Hải, Y Thông.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Theo Dự thảo Báo cáo khả thi triển khai thực hiện Tiểu dự án “Đầu tư thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi” sẽ hướng đến mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ, xây dựng gần 2000 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người DTTS làm chủ hoặc có ít nhất 50% lao động là người DTTS. Phát triển các trung tâm sáng tạo và kết nối hỗ trợ khởi nghiệp; trung tâm ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư vùng DTTS và miền núi. Tổ chức các hội chợ, diễn đàn xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Đối với Tiểu dự án “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” sẽ đầu tư phát triển thí điểm các vùng nuôi trồng tập trung các loại dược liệu quý có giá trị kinh tế cao, các trung tâm bảo tồn và nhân giống dược liệu quý dưới tán rừng phù hợp với địa bàn các huyện vùng đồng bào DTTS và miền núi trong phạm vi cả nước. Thu hút đầu tư các hợp tác xã vệ tinh liên kết chuỗi với các dự án thí điểm vùng nuôi trồng tập trung các loại dược liệu quý. Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho hộ dân trong vùng dự án...

Sau khi lắng nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến thảo luận từng nội dung cụ thể của các Tiểu dự án về mục tiêu, nội dung hỗ trợ, cơ chế thực hiện, phân công thực hiện... Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo khả thi triển khai thực hiện một số Tiểu dự án. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế và các vụ, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát lại tất cả các nội dung để hoàn thiện Báo cáo, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý, các Tiểu dự án phải đảm bảo tính toàn diện, khách quan, có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan. Các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh phải khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng đồng bào DTTS và miền núi với các vùng miền khác, phải tạo ra sự khác biệt. Đối với việc hỗ trợ đầu tư vùng trồng dược liệu phải phát huy được lợi thế, phát triển những dược liệu quý trên khắp cả nước...

 

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành