Ủy ban Dân tộc: Xây dựng báo cáo khả thi triển khai thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 20/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp nghe Báo cáo về một số Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông; lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị có liên quan thuộc UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp

 

Tại phiên họp, ông Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc đã báo cáo, giải trình với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về nội dung cụ thể của một số Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030  do Vụ Chính sách dân tộc phụ trách.

Theo đó, đối với Dự án 1 về “Giải quyết tình trạng đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của các hộ DTTS”, sẽ hỗ trợ hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ đồng bào Kinh chưa có đất ở để ổn định cuộc sống và hộ DTTS nghèo ở vùng DTTS và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) chưa có nhà ở hoặc có nhà ở tạm, dột nát được hỗ trợ để làm nhà ở đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng). Tiến tới đạt 90% hộ DTTS nghèo sinh sống bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức của địa phương được hỗ trợ đất sản xuất (có thể hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề). Tiến tới đạt 90% hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã ĐBKK, thôn ĐBKK được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tăng cường công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS để góp phần đạt mục tiêu 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề.

Đối với Tiểu dự án 1 (thuộc Dự án 2) về “Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK, vùng biên giới, hộ DTTS còn du canh, du cư, dân di cư tự do và những nơi cần thiết” sẽ hướng tới bố trí, ổn định dân cư cho khoảng hơn 39.000 hộ. Đối với Nội dung 1, Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 3) về “Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị” sẽ hỗ trợ mỗi xã ĐBKK, thôn ĐBKK 01 dự án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị (chăn nuôi bò, gà hoặc gia súc khác phù hợp với điều kiện của địa phương).

Sau khi lắng nghe Vụ Chính sách dân tộc và các vụ, đơn vị có liên quan báo cáo, thảo luận từng nội dung cụ thể của các Dự án, Tiểu dự án về mục tiêu, nội dung hỗ trợ, cơ chế thực hiện, phân công thực hiện... Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cơ bản thống nhất và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Vụ Chính sách dân tộc về việc xây dựng Báo cáo khả thi triển khai thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án thành phần. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ Chính sách dân tộc và các vụ, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát lại tất cả các nội dung để hoàn thiện Báo cáo, đảm bảo chất lượng tốt nhất, phát huy hiệu quả, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù địa phương, vùng miền. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý cách sử dụng từ ngữ, thống nhất cách viết, đơn vị tính, phương pháp tính, xem lại thiết kế biểu mẫu, giải pháp kỹ thuật...

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành