Xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

Sáng 21/8/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Tham dự có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cùng lãnh đạo một số vụ trực thuộc UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Theo dự thảo Quyết định được đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại cuộc họp, việc thành lập Văn phòng Chương trình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quản lý, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp khác của Đề án Tổng thể. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chương trình gồm: Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng; 03 phòng chức năng; biên chế và số lượng người làm việc được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo nhiệm vụ của Văn phòng Chương trình.

Cho ý kiến về cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo tính khả thi của các nội dung trong dự thảo Quyết định, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề xuất: Về cơ cấu tổ chức nên bố trí 03 Phó Chánh Văn phòng chuyên trách (không bố trí Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm), trong đó nên sắp xếp 01 đồng chí phụ trách Hành chính quản trị, 01 đồng chí phụ trách Kế hoạch tài chính; 01 đồng chí phụ trách địa bàn và các dự án. Tương ứng với đó, nên thành lập 03 phòng chức năng với tên gọi: Phòng Hành chính quản trị; phòng Kế hoạch tài chính; phòng Địa bàn (hoặc địa phương).

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã tham gia nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về Cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự; vị trí việc làm; nguyên tắc làm việc; sự tham gia chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBDT…

Các đại biểu tham dự cũng phân tích, đồng thời đề xuất, cần cân nhắc đặt tên gọi cho các phòng sát với chức năng, nhiệm vụ thực hiện (như: Đổi phòng Kế hoạch Tài chính thành phòng Kế hoạch tổng hợp; phòng Địa bàn thành phòng Địa phương); vị trí việc làm nên bố trí biên chế phù hợp, đảm bảo đáp ứng số lượng biên chế được giao; nguyên tắc khi thành lập Văn phòng nên sử dụng biên chế của UBDT; không tăng các tổ chức bên trong của UBDT; cần đưa ra các tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng cho công chức, viên chức về làm việc tại Văn phòng điều phối (như: phải là chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp)…

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương Vụ Tổ chức cán bộ đã có nhiều nỗ lực trong hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận, về cơ cấu tổ chức Văn phòng Chương trình gồm có: 01 Chánh Văn phòng; 03 Phó Chánh Văn phòng; 03 phòng chức năng và 20 chuyên viên. Các vị trí việc làm phải đáp ứng được tất cả các tiêu chí, yêu cầu công việc chuyên môn của các tổ chức trực thuộc Văn phòng điều phối. Yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp các ý kiến thống nhất tại cuộc họp, hoàn thiện bộ hồ sơ (gồm đề án, tờ trình, dự thảo quyết định), báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong tuần làm việc tiếp theo.

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành