Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào Dân tộc thiểu số

Ngày 03/7, HELVETAS (Tổ chức phi chính phủ của Thụy Sĩ) phối hợp với Liên minh Đất đai (LANDA) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD) tổ chức Hội nghị Khởi động Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào DTTS”. Dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, HELVETAS cùng LANDA và CCRD đồng chủ trì, thực hiện trong thời gian 3 năm, từ 01/6/2020 - 31/5/2023.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Mục tiêu của Dự án là góp phần thúc đẩy và tăng cường hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên rừng cho đồng bào DTTS tại các tỉnh Cao Bằng, Sơn La và Nghệ An. Thông qua Dự án, các thành viên LANDA và các ban hòa giải cơ sở sẽ được nâng cao năng lực để hỗ trợ các cộng đồng DTTS bảo đảm quyền tiếp cận sử dụng đất và tài nguyên rừng, tham gia hiệu quả vào quy trình quản lý đất đai và góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo. 

Tham dự Hội nghị có đại diện một số cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp gồm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phái đoàn EU tại Việt Nam, chính quyền và người dân tỉnh Cao Bằng, Sơn La và Nghệ An, Hội Luật gia Việt Nam, các tổ chức thành viên LANDA, một số tổ chức trong nước và quốc tế, một số chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này và các cơ quan báo chí. 

Hội nghị Khởi động được tổ chức nhằm giới thiệu tổng quát về mục tiêu, hoạt động, phương pháp triển khai và kết quả mong đợi của Dự án tới các bên liên quan, qua đó Hội nghị cũng sẽ thống nhất trách nhiệm và cơ chế phối kết hợp giữa các bên trong quá trình triển khai Dự án. Hội nghị cũng là cơ hội để các bên liên quan thảo luận về thực trạng quyền tiếp cận sử dụng đất đai của đồng bào DTTS và vai trò của ban hòa giải cơ sở trong giải quyết các vướng mắc, đặc biệt liên quan tới quản lý, sử dụng tài nguyên đất và rừng.

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành