Ủy ban Dân tộc: Góp ý xây dựng Dự án 9 thuộc Chương trình trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng Dự án “Đầu tư phát triển nhóm các dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn”. Đây là Dự án 9 nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cùng các thành viên trong Tiểu ban xây dựng Dự án 9, đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của UBDT.

Quang cảnh cuộc họp

Các đại biểu đã tập trung góp ý, bổ sung cho Dự thảo với những nội dung như: cần điều chỉnh tên cho Dự án 9 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; cần làm rõ nội dung đầu tư; tiêu chí xác định đối tượng, địa bàn được hưởng thụ chính sách…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Vụ Địa phương I đã đầu tư, tập trung nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Dự án 9. Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Địa phương I đổi tên Dự án 9 “Đầu tư phát triển nhóm các dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn” thành "Dự án Đầu tư phát triển nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù" (theo tiêu chí Nghị quyết số 120/2020/QH14); sửa đổi lại một số nội dung của Dự án như: Phạm vi đối tượng, nội dung đầu tư, phân kỳ đầu tư, phân tích rõ về cơ cấu vốn và dự kiến phân bổ nguồn vốn; các chỉ tiêu của Dự án (giảm nghèo, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…); tỷ lệ dân số và địa bàn cư trú của nhóm các dân tộc được hỗ trợ….

 

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành