Hoạt động của trung ương

Đổi mới chính sách tín dụng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 09/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam bàn về công tác phối hợp thực hiện Đề ... Xem thêm

Định hướng nghiên cứu Chương trình KH&CN cấp quốc gia phục vụ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi

Chiều ngày 08/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì Hội thảo Định hướng nghiên cứu Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc ... Xem thêm

Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi

Sáng ngày 07/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tổng hợp về dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương ... Xem thêm

Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi

Sáng ngày 03/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (CTDT/16-20) đã tiến hành ... Xem thêm

Tăng cường nguồn lực hỗ trợ, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Chiều 03/9/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã có buổi tiếp và làm việc với ông Keiju Mitsuhashi, Phó Giám đốc ... Xem thêm

Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sáng ngày 01/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục ... Xem thêm

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sáng 26/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 về ... Xem thêm

Tiếp tục xây dựng Báo cáo khả thi triển khai thực hiện các Tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia

Ngày 25/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về việc xây ... Xem thêm

Xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

Sáng 21/8/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng ... Xem thêm

Ủy ban Dân tộc: Xây dựng báo cáo khả thi triển khai thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 20/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp nghe Báo cáo về một số Dự án, Tiểu dự ... Xem thêm

Văn bản điều hành